Joop van Aert

Gedragstherapeut Rondje GZ-psycholoog Rondje EMDR-therapeut 

Kennismaking

Problemen horen bij het leven. Iedereen raakt in zijn leven wel eens de weg kwijt. Vaak kom je met hulp van familie en vrienden al een heel eind terug op de goede weg. Soms duren je problemen te lang, zijn ze te heftig of heb je er te vaak last van. Ze nemen dan in je dagelijkse leven te veel plek in.

In dat geval kan het zinvol zijn om professionele hulp in te schakelen door een afspraak met mij te maken. Ik ben breed en gedegen geschoold in verschillende psychotherapeutische technieken. Daarover informeer ik je op deze website. In onze gesprekken kijken we samen eerst welke factoren in jouw leven meespelen in het ontwikkelen van jouw probleem. Ook kijken we hoe je in het leven staat en met veranderde omstandigheden omgaat.  Als we dit goed in beeld hebben, gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw probleem. Niet elk probleem valt op te lossen. In dat geval kijken we naar mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Op de weg van verandering van gedachten, gevoelens en gedrag kom je de nodige hobbels tegen. Een veranderingsproces vraagt om motivatie en discipline. Dit kost veel energie maar is de moeite waard. Want het uiteindelijk vinden van een eigen weg om met jouw probleem om te gaan, maakt je tot de expert van jouw eigen leven.

Ik loop een tijdje met je mee tijdens jouw zoektocht. Mocht het zijn dat je een steuntje in de rug nodig hebt in de vorm van medicatie dan overleggen we dat met jouw huisarts. Als het weer beter met je gaat en je ook weet hoe je dat voor elkaar krijgt, ronden we de gesprekken af. Vanzelfsprekend kun je daarna altijd weer een afspraak met mij maken als dat nodig is.

Een veranderingsproces vraagt om motivatie en discipline

Over Joop

Sinds 1990 werk ik als zelfstandig gevestigd psycholoog. Ik heb mijn studie Klinische en Gezondheidspsychologie voltooid aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Het mooie van mijn vak vind ik dat ik mensen mag helpen als het in hun leven even niet mee zit. Ik vind het belangrijk stil te staan bij zowel de klacht als de kracht van een mens. Het liefst werk ik kort en krachtig. Afgestemd op je wensen en mogelijkheden. Humor vind ik belangrijk in onze gesprekken. Een combinatie van luchtigheid en diepte is een prachtig recept voor verandering. Ik doe mijn best ervoor dat je na ieder gesprek gesteund en geïnspireerd naar huis gaat.

Ik ben getrouwd met Jeannette en heb een dochter Lisanne en een zoon Coen. Gezellige dingen ondernemen met familie en vrienden is belangrijk voor mij. Daarnaast zijn wandelen, fietsen, fotograferen, kunst en muziek mijn grote hobby’s.

Omdat ik sinds mijn twintigste reuma heb, weet ik uit eigen ervaring hoe het is om met chronische klachten om te gaan.

Mijn credo is: pluk de dag en maak er iets moois van. In voor- en tegenspoed.

Joop staand klein

Wandelen vitaliseert en relativeert

Talk&Walk

Talk en walk klein

Wandelen is één van mijn passies. Daarom ben ik op het idee gekomen om gesprekken te combineren met een wandeling. Ik heb dit Talk&Walk genoemd. Al wandelend in de natuur kom je vaak dichter bij jezelf. Lichaam en geest beïnvloeden en bevorderen elkaar. Wandelen vitaliseert en relativeert. Je hebt een probleem, je bent geen probleem. Talk&Walk richt zich op mensen die liever buiten dan binnen hun verhaal doen. Tijdens een wandeling gaan we samen op zoek naar nieuwe wegen. De wandelingen duren één of twee uur en vinden onder andere plaats in Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel, Son en Breugel, Boxtel en Best.

Achtergrondinformatie over Talk&Walk vind je op www.talkandwalk.nl en Stchting Kwaliteit In Basis GGZ Goed Voorbeeld.

Op zoek naar nieuwe wegen

De Praktijk

Na mijn start in 1990 als psycholoog in Berlicum en Sint-Oedenrode werk ik sinds 1997 in mijn goed bereikbare en gezellige praktijk aan de Ollandseweg 111 in Sint-Oedenrode. In mijn praktijk komen, naast mensen uit Sint-Oedenrode, ook veel mensen uit onder andere Schijndel, Veghel, Liempde, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Den Bosch, Son en Breugel, Best en Eindhoven. 

 

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je bij mij terecht voor de behandeling van onder andere de volgende problemen: als je niet goed in je vel zit (somber, depressief, overbelast), dingen niet durft en/of vermijdt (paniek, angsten, verlegenheid), te veel van jezelf moet (dwang), moeite hebt met je lijf (ziekte, pijn en handicap), een trauma hebt of in een zwaar rouwproces zit. In mijn praktijk kun je ook terecht met problemen in je relatie of op je werk. Ook problemen waar je niet direct een etiket op kunt plakken, kunnen een reden zijn om contact met mij op te nemen.

Een behandeling kan plaatsvinden op eigen initiatief of via een verwijzing door de huisarts of de bedrijfsarts.

 


In de gesprekken maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, EMDR, oplossingsgerichte therapie, mindfulness, positieve psychologie, focusing, psychodynamische psychotherapie en E-Health (onder andere de modules angst en depressie). In deze therapievormen ben ik uitgebreid en gedegen geschoold.

Ik ben gezondheidszorgpsycholoog en lid van de volgende beroepsverenigingen, achtergrondinformatie vind je op: Nederlands Instituut voor Psychologen, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen&Psychotherapeuten, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, Vereniging EMDR Nederland en Netwerk Oplossingsgericht Werkenden.

 

Het doel van de behandeling is dat je een eigen weg vindt om met jouw probleem om te gaan.

In ons eerste gesprek, en indien nodig via testonderzoek, brengen we samen jouw probleem in kaart. Hoe is het probleem ontstaan? En hoe wordt het in stand gehouden? Ook kijken we hoe je in het leven staat en met veranderingen in je leven omgaat. En staan we stil bij jouw hulpvraag. Natuurlijk gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw probleem. Helaas valt niet elk probleem op te lossen. In dat geval gaan we op zoek naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. Zodra we een en ander goed in beeld hebben, maken we met elkaar in een behandelplan afspraken over de behandeldoelen en de aanpak van de behandeling waaronder de eventuele rol van je naasten. In onze verdere gesprekken gaan we samen aan de slag om de behandeldoelen te bereiken. Mocht het zijn dat je een steuntje in de rug nodig hebt in de vorm van medicatie dan overleggen we dat met jouw huisarts. Als het weer beter met je gaat en je ook weet hoe je dat voor elkaar krijgt, ronden we de behandeling af. Uiteraard evalueren we de behandeling tussentijds en na afloop. Tot slot zorg ik ervoor dat je handvatten hebt om een eventuele terugval snel te herkennen en aan te pakken Klik hier voor het terugvalpreventieplan.

Indien mogelijk wordt de behandeling ondersteund door de inzet van E-Health (onder andere de modules angst en depressie). Zo werk je tussen de gesprekken door thuis verder aan jouw veranderingsproces.

Indien nodig overleg ik met je verwijzer. Ook rapporteer ik je verwijzer over de gestelde diagnose, de voortgang of de afronding van de behandeling en het behaalde resultaat. Dit gebeurt telefonisch of schriftelijk. Vanzelfsprekend alleen met je schriftelijke toestemming.

De behandeleffecten meet ik met een vragenlijst aan het begin en aan het einde van de behandeling.

 

De wachttijd voor een intakegesprek is op dit moment 3 weken. De wachttijd tussen intake en behandeling is 1 week (actualisatiedatum: 1 december 2018). In dringende gevallen doe ik mijn best eerder een afspraak te maken.

Mocht er op enig moment onverhoopt sprake zijn van een wachttijd langer dan 8 weken, dan verwijs ik je door naar een andere GBGGZ-aanbieder. Of mocht er op enig moment onverhoopt sprake zijn van een wachttijd, die je te lang vindt, dan kun je altijd contact met mij opnemen of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Mijn GGZ-kwaliteitsstatuut is beschikbaar in de praktijk. In het statuut staat aangegeven wat ik geregeld heb op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Verder draagt mijn praktijk het keurmerk Basis GGZ 2018, dat een keurmerk is voor kwaliteit en doelmatigheid.

Samenwerking met een professioneel netwerk rondom mijn cliënten vind ik belangrijk. Daarom werk ik via multidisciplinair overleg samen met onder andere huisartsen, wijkteams, de gespecialiseerde GGZ, PoZoB en zorggroep Synchroon.

Daarnaast heb ik doorlopend intervisie met collega’s en ben ik bezig met nascholing.

 

Cliëntervaringen geven mij een goed inzicht in diverse aspecten van behandelingen en houden mij scherp. Voor het meten van de tevredenheid over de behandeling maak ik gebruik van de CQI (Consumer Quality Index) vragenlijst. Het gemiddelde rapportcijfer (vanaf 01-01-2017 gemeten) is een 9. Onderstaand een aantal ervaringen:

In de afgelopen jaren heb ik Joop af en aan een aantal periodes bezocht. Hij heeft mij geholpen de diagnose van een chronische ziekte te verwerken, mezelf weer terug te vinden in een periode met depressieve klachten en de komst van paniekaanvallen. Recent heb ik emdr-therapie gehad om het trauma te verwerken rondom heftige behandelingen van mijn chronische ziekte. Joop wisselt de gesprekken af door knelpunten te bespreken, maar ook af te wisselen met een praatje over de leuke en goede dingen in je leven, zoals je hobby of vrienden. Hiermee ligt niet volledig de focus op dat wat slecht gaat, maar ook dat wat goed gaat. Joop heeft mij meerdere malen geholpen de dingen weer op een rij te krijgen en de zaken te relativeren (Vrouw 28 jaar, september 2018).

Ik durf daarom ook onze gesprekken af te ronden. Ik heb voldoende vertrouwen dat het goed gaat. Ik kan beter relativeren en de vervelende gedachten relativeren en het positieven beter inzien.
Mocht ik ooit weer je hulp nodig hebben, dan kom ik heel graag bij je terug. Want ik vind je een heel fijn persoon die mij op een prettige manier dingen kan laten inzien en me verder helpt.
Hartelijk dank voor de gesprekken!” (vrouw, 30 jaar, augustus 2018).

“Joop heeft me geholpen door onderzoek en een goede bespreking hiervan. Daarnaast was het belangrijk om een ervaren en deskundig klankbord te hebben. Enkele praktische oefeningen waren ook nuttig”. (man, 45 jaar, januari 2018 )

“Ik ben zeer tevreden over de behandelingen van Joop van Aert. Hij heeft mij op een professionele en toegankelijke manier ondersteuning geboden en goede handvatten aangereikt om mee te ‘werken’ in het dagelijkse leven.
Het probleem waar ik mee te maken had was dat ik mensen altijd tevreden wilde stellen, en dat ging in sommige situaties te koste van mijzelf.
Ik zie nu in dat ik niet iedereen tevreden kan stellen en dat is prima. Ik hoef niet door iedereen aardig gevonden te worden. De ander mag vinden van mij wat hij wil en visa versa. Zo is het leven…
Bedankt Joop! Ik ben blij dat ik weer vooruit kan”! (man, 37 jaar, december 2017)

“Gedurende 2017 heb ik regelmatig sessies gehad bij Joop van Aert. Na het bestuderen van diverse websites van psychologen in de omgeving was het de optie ‘Talk and Walk’ die voor mij de doorslag gaf om hem te mailen. Ik heb genoten en geleerd van mijn wandelingen met Joop. Op een rustige manier heeft Joop ervoor gezorgd dat er langzamerhand bij mij meer acceptatie en inzicht is ontstaan. Accepteren dat dingen soms mogen zijn zoals ze zijn en inzicht dat de vraag ‘is dat echt zo’ moeilijke problemen aan het wankelen kan brengen. Fijn dat ik deze handvatten aangereikt heb gekregen”. (vrouw, 54 jaar, november 2017)

“Een positieve flow wat veel energie en tijd vergt, maar ook discipline. Zonder het echt te beseffen, werk ik bijna al een jaar ontzettend hard aan mezelf. Dankzij de gesprekken met Joop is er een grote lading van mijn gedachten af, vervelende gedachten over de dingen die me zijn overkomen. Nieuwe inzichten over hoe daar mee om te gaan, het niet altijd bij mezelf leggen maar omgaan met de gedachten/ervaringen die op mijn pad komen. Soms zijn de negatieve ervaringen een blokkade, maar niet het probleem. Het is hoe ik ermee omga, en in hoeverre ik het invloed laat hebben op mijn leven. Daar ben ik daadkrachtiger in geworden, al is het nog niet constant.  Fijne gesprekken (behalve tijdens EMDR, dat was vooral kort en bondig en effectief!) gehad, zelfs kunnen lachen tijdens het huilen, al met al krijg ik een gevoel van waardering en begrip voor de situatie waar ik in zit. Ik sta niet alleen. Tevens krijg ik goede handvatten aangereikt vanuit meerdere kanten, dat zorgt voor een fijn gevoel”. (vrouw, 32 jaar, juni 2017)

 

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, Multizorg, DSW, De Friesland) en hun labels. Wil je voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking komen, dan heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig met vermelding van een DSM-IV stoornis. Dit heet de basis GGZ.

  • Basis GGZ-Kort, tot en met 5 gesprekken (294 minuten) maximaal NZA-tarief € 487,26
  • Basis GGZ-Middel, 6 tot en met 8 gesprekken (495 minuten) maximaal NZA-tarief € 820,23
  • Basis GGZ-Intensief, 9 tot en met 13 gesprekken (750 minuten) maximaal NZA-tarief € 1301,85
  • Basis GGZ-Chronisch, 8 tot en met 13 gesprekken (750 minuten) maximaal NZA-Tarief € 1201,50
  • Onvolledig behandeltraject, 1 tot 2 gesprekken (90 minuten) maximaal NZA-tarief € 198,88

Het definitieve tarief is afhankelijk van mijn contract met de zorgverzekeraar en bedraagt maximaal het NZA-tarief.
De kosten worden door je zorgverzekeraar verrekend met je eigen risico.

Als er sprake is van een ander probleem dan een DSM-IV stoornis, wordt de behandeling hiervan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor deze zogenaamde niet-verzekerde zorg betaal je dan zelf voor een gesprek van 45 minuten € 95,00. Dit tarief is ook van toepassing als je er voor kiest om, in het geval van een DSM-IV stoornis, geen beroep te doen op vergoeding vanuit je zorgverzekering.

Huisregels

Opleiden van collega’s

Supervisie&Leertherapie

Het is voor collega’s, die bezig zijn met hun opleiding tot gedragstherapeut en GZ-psycholoog, mogelijk om supervisie en/of leertherapie bij mij te volgen. Ik ben erkend supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en heb met plezier al veel collega’s opgeleid. Ook is het mogelijk om te kiezen voor wandelende leertherapie. Wandelen brengt lichaam én geest in beweging en biedt een goede context voor socratische dialogen.

Contact

Op zoek naar een nieuwe weg? 

Interesse in een behandeling, Talk&Walk, supervisie of leertherapie?

Bel me dan even of maak gebruik van het CONTACTFORMULIER

Als je me in een crisissituatie niet kunt bereiken, neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Ollandseweg 111, 5491 XA SINT-OEDENRODE 

(0413) 47 90 37 

Contactformulier

Als je onderstaand formulier naar mij verstuurt, neem ik zo snel mogelijk contact met je op voor het beantwoorden van je vragen of het maken van een afspraak.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Je bericht

Om spam te voorkomen vraag ik je
onderstaande code over te typen.

captcha