Behandeling

Na mijn start in 1990 als psycholoog in Berlicum en Sint-Oedenrode werk ik sinds 1997 in mijn goed bereikbare en gezellige praktijk (met wachtkamer en toilet) aan de Ollandseweg 111 in Sint-Oedenrode.

 

In mijn praktijk komen, naast mensen uit Sint-Oedenrode, ook veel mensen uit onder andere Schijndel, Veghel, Liempde, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Den Bosch, Son en Breugel, Lieshout, Best en Eindhoven.

 

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je bij mij terecht voor de behandeling van onder andere de volgende problemen: als je niet goed in je vel zit (somber, depressief, overbelast), dingen niet durft en/of vermijdt (paniek, angsten, verlegenheid), te veel van jezelf moet (dwang), moeite hebt met je lijf (ziekte, pijn en handicap), een trauma hebt of in een rouwproces zit. Verder behandel ik problemen in je relatie of op je werk. Soms is er sprake van probleem dat je zelf misschien niet direct kunt benoemen. Je kunt bij mij niet terecht voor de behandeling van eetstoornissen, ADHD, ADD en autisme.

 

Binnen mijn praktijk bied ik zorg binnen de Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De zorgverzekeraar verrekent de kosten met je eigen risico. Wil je voor een vergoeding vanuit je zorgverzekering in aanmerking komen, dan heb je een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig met vermelding van (het vermoeden van) een DSM-stoornis, dit is een classificatie van psychische problemen. De verwijsbrief, specifiek voor de Basis GGZ, dient gedateerd te zijn voorafgaand aan de behandeling. Enkele diagnoses zijn uitgesloten voor vergoeding door de zorgverzekeraar zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek en problemen op je werk.

 

Ook op eigen initiatief (dus zonder verwijsbrief) kun je voor een behandeling bij mij terecht.

 

Wil je weten of je voor de behandeling van je probleem bij mij aan het goede adres bent? Neem dan gerust contact met me op om dit te overleggen.

 

In de gesprekken maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, focusing, acceptance and commitment therapy, mindfulness, positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie, psychodynamische psychotherapie. In deze behandelmethoden ben ik uitgebreid en gedegen geschoold.

 

Voor de behandeling spreken we elkaar face-to-face of beeldbellen we met elkaar via WeSeeDo, een veilige AVG-proof verbinding. De gesprekken kunnen worden gecombineerd met E-Health, de online hulpverlening bij psychische problemen (onder andere de modules angst en depressie). Je werkt dan tussen de gesprekken door thuis, op elk gewenst moment, via huiswerkopdrachten, psycho-educatie en vragenlijsten aan je veranderingsproces. Je krijgt van mij online reacties of we nemen een en ander mee in ons volgende gesprek. We bekijken samen of we in je behandeling face-to-face of beeldbellen met E-Health combineren. Dit is onder andere afhankelijk van je probleem, mijn advies en of E-Health bij jou past.

 

Ieders probleem vraagt om ‘maatwerk’. Daarom is er vaak sprake van een mix van behandelmethoden. Als je wilt combineren we je gesprekken met Talk&Walk. We beslissen samen over de aanpak van je veranderingsproces.

 

Uiteraard volg ik de GGZ Standaarden, die in algemene termen beschrijven wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met bepaalde psychische problemen. Op thuisarts – psychische klachten bij volwassenen vind je per probleem toegankelijke informatie, waaronder over de behandelmogelijkheden. Daar vind je bijvoorbeeld dat een angststoornis met cognitieve gedragstherapie wordt behandeld. De informatie op thuisarts is gebaseerd op de GGZ Standaarden.

 

Het doel van de behandeling is dat je een eigen weg vindt om met je probleem om te gaan.

 

In onze eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Vervolgens brengen we, indien nodig ook via testonderzoek, samen je probleem in kaart. Hoe is het probleem ontstaan? En hoe wordt het in stand gehouden? Ook kijken we hoe je in het leven staat en met veranderingen in je leven omgaat. En staan we stil bij je hulpvraag.

 

Het kan gebeuren dat mijn zorg niet bij je hulpvraag past omdat tijdens de intakefase blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis,  je andere of zwaardere zorg (gespecialiseerde GGZ) nodig blijkt te hebben of omdat je zelf besluit om te stoppen bijvoorbeeld omdat je geen ‘klik’ met me hebt. We starten dan geen behandeling. Ik adviseer je dan om contact met je verwijzer op te nemen voor een verwijzing naar een andere zorgaanbieder. 

 

Als mijn zorg wel bij je hulpvraag past, gaan we samen op zoek naar een oplossing voor je probleem. Helaas valt niet elk probleem op te lossen. In dat geval gaan we op zoek naar mogelijkheden om hiermee om te gaan. Zodra we een en ander goed in beeld hebben, maken we met elkaar in een behandelplan afspraken over de behandeldoelen en de aanpak van de behandeling. Indien mogelijk worden de face-to-face of beeldbelgesprekken gecombineerd met E-Health en/of Talk&Walk. Je veranderingsproces duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

 

Vanuit het behandelplan gaan we samen aan de slag om de behandeldoelen te bereiken. Mocht het zijn dat je een steuntje in de rug nodig hebt in de vorm van medicatie dan overleggen we dat met je huisarts. Als het weer beter met je gaat en je ook weet hoe je dat voor elkaar krijgt, ronden we de behandeling af. Uiteraard evalueren we de behandeling tussentijds en na afloop. Tot slot zorg ik er met een terugvalpreventieplan voor dat je een eventuele terugval snel herkent en kunt aanpakken.

 

Wil je een naaste (partner, familielid, vriend) een gesprek laten bijwonen? Natuurlijk kan dit. Soms stel ik ook zelf aan je voor om een naaste bij de behandeling te betrekken. Bijvoorbeeld om je te helpen bij de stappen in je behandeling, te zorgen voor praktische en emotionele ondersteuning en je bij te staan bij mogelijke terugval tijdens of na afloop van de behandeling. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun terecht op thuisarts – ik maak me zorgen over iemand met psychische klachtenthuisarts – ik ondersteun iemand met psychische klachten en naasten in kracht.

 

Indien nodig overleg ik met je verwijzer. Ook rapporteer ik je verwijzer over de gestelde diagnose, de voortgang of de afronding van de behandeling en het behaalde resultaat. Dit gebeurt telefonisch of schriftelijk. Vanzelfsprekend alleen met je toestemming.

 

De behandeleffecten meet ik met een vragenlijst aan het begin en aan het einde van de behandeling.

 

De wachttijden zijn bijgewerkt op 1 junii 2024. De wachttijd voor een intakegesprek is 16 weken. In dringende gevallen doe ik mijn best om eerder een afspraak te maken. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

 

Als je je tijdens de wachttijd wilt voorbereiden op je behandeling kan dit bijvoorbeeld door de informatie op mijn website door te nemen. Of je kunt je verwijzer vragen om ondersteuning van de POH-GGZ in je huisartsenpraktijk. Ook kun je zelf online aan de slag. Bijvoorbeeld via mentaal vitaal, waar je informatie vindt over mentale gezondheid, mentale fitness tips & oefeningen en online cursussen & therapie. Verder is de VGZ Mindfulness coach app een aanrader.

 

Vind je de wachttijd te lang? Neem dan contact met mij op of vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je helpen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken na de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (treeknormen).

 

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars en hun labels.

 

Wil je voor een vergoeding vanuit je zorgverzekeraar in aanmerking komen, dan heb je een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig met de vermelding van (het vermoeden van) een DSM-stoornis, dit is een classificatie van psychische problemen. De verwijsbrief, specifiek voor de Basis GGZ, dient gedateerd te zijn voorafgaand aan de behandeling. Bovendien moet ik vóór het eerste gesprek de verwijsbrief van je hebben ontvangen.

 

Per 1 januari 2022 vergoedt de zorgverzekeraar je gesprekken via het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat ik periodiek aan je zorgverzekeraar een rekening stuur voor de gesprekken. Deze rekeningen kun je via je zorgverzekeraar inzien. Zo weet je direct welke kosten er zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

 

Standaard plan ik voor een afspraak 45 minuten in mijn agenda. Voor de rekening ga ik uit van de voor je ingeplande tijd, ook als in werkelijkheid het gesprek iets korter duurt. Als een gesprek langer duurt dan de voor je ingeplande tijd dan wordt de rekening hoger.

 

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt voor zorg in de GGZ het eigen risico per kalenderjaar verrekend. Dit gebeurt ook bij andere vormen van zorg zoals ziekenhuiszorg. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van een kalenderjaar heen gaat, betaal je dus voor de gesprekken in beide jaren het eigen risico. Als je ook andere zorgkosten maakt en daarvoor al eigen risico hebt betaald, dan betaal je uiteraard over de gesprekken géén of minder eigen risico.

 

Zonder verwijsbrief is het ook mogelijk om een behandeling te starten. Deze valt dan niet onder de verzekerde zorg. Je betaalt dan zelf, ook voor het intakegesprek, € 121,00 voor een gesprek van 45 minuten.

 

Heb je een afspraak en zeg je deze korter dan 24 uur van tevoren of helemaal niet af? Dan breng ik mijn ‘no-show tarief’ van € 47,50 bij je in rekening. Je zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Zeg je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren af door overmacht (ziekte of familieomstandigheden) dan breng ik de afspraak niet in rekening.

Huisregels

Vóór het eerste gesprek moet ik van jou, indien van toepassing, de verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist hebben ontvangen.

Verder moet je bij de eerste afspraak, in het kader van de identificatieplicht in de zorg, een geldig identiteitsbewijs aan mij laten zien.

.

Wil je een afspraak afzeggen? Dan moet je dat uiterlijk 24 uur van tevoren doen. Anders breng ik mijn ‘no-show tarief’ bij je in rekening. Zeg je een afspraak korter dan 24 uur van tevoren af door overmacht (ziekte of familieomstandigheden) dan breng ik de afspraak niet in rekening.

Heb je klachten over mijn beroepsmatig handelen, dan vind ik het fijn dat je deze eerst met mij bespreekt. In de meeste gevallen vinden we dan samen een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kun je terecht bij het College van Toezicht/NIP.

Uiteraard heb ik een beroepsgeheim, zonder je schriftelijke toestemming geef ik geen informatie aan derden. Behalve in het geval dat blijkt dat je jezelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval ben ik verplicht om dit kenbaar te maken aan derden zoals huisarts, familie of politie